Во потполност сме опремени и обучени. Машинскиот парк ни се состои од: камиони, бензински косилки, бензински тримери, дувалки за лисја, трактор за косење трева со корпа, телескоп за кастрење гранки на високи дрвја, машина за производство на дрвена декорација, култиватор со плуг и фреза, моторни пили, бензинска пила за сечење на жива ограда, сите видови на макази за кроење и многу други машини и алатки.

Компанијата се занимава со уредување и одржување на јавни површини, дизајн, 3Д проектирање, градини, урбани вили, хотели, градинки, спортски центри, цркви, манастири, училишта, воедно целокупниот хортикултурен изглед на било каков вид на објекти.

Некој од нашите завршени проекти на познати објекти во градот Скопје:
• ТОБАКО АД СКОПЈЕ
• ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД СКОПЈЕ
• КАФЕ БАР ИНТЕРМЕЦО
• ЗОЛОШКА ГРАДИНА СКОПЈЕ
Многу други индивидуални приватни дворови кој се реализирани и тековно се одржуваат.