За да постигнеме професионални резултати нашата компанија ја користи нај современата технологија. Овие технологии се прецизни и стабилни така да што ни овозможуваат квалитет во работата се  од почеток до финалните фази.  Нашата компанија овозможува навремена и квалитетна услуга  се со цел  да го допреме вашиот вкус и се разбира задоволството да биде обострано.

excavator-png-3
H320-0096

Техничка опременост на компанијата

  • Машини и опрема за хортикултурно работење
  • Товарни и патнички возила
  • Опрема и програми за деловна и административна евиденција
Slider